Μπες και Δες

Δεν είναι πάντα στη ζωή μας απαραίτητα τα χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και με λίγη καλή θέληση. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, όμως πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χαρίσουν λίγα χαμόγελα… Μάθε για την ομάδα μας … Βοήθησε και εσύ ……

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Επιστολές από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης:
1:http://www.adamos82.eu/1.pdf
2 : http://www.adamos82.eu/2.pdf


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.-
ἀριθμ.πρωτ.: 915.-                                                                Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 31.12.2011.-
Πρὸς τὴν
«Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη»
ἀξιοτίμους Κυρίους
Νικόλαο Ἀνδριανάκη, Ἀνδρέα Μπούκα, Δημήτριο Μόσχο & Νικόλαο Τσάλιο
ἐνταῦθα

Ἀξιότιμοι Κύριοι,

Σὲ συνέχεια τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 864/12-12-2011 ἐγγράφου μας, σᾶς γνωρίζομε ὅτι στὰ πλαίσια τῆς προσπαθείας σας γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀπόρων νοσηλευομέ-νων ἀσθενῶν, καὶ πάντοτε στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, δύνασθε νὰ ἀπευθύνεσθε καὶ στὰ διάφορα καταστήματα τροφίμων ποὺ ὑπάγονται πνευματικὰ στὴ δικαιοδοσία μας, προκειμένου, καὶ ἐφ’ ὅσον αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ ἐκ μέρους τῶν ἁρ-μοδίων ὑπευθύνων τους, νὰ σᾶς προσφέρουν τρόφιμα γιὰ νὰ τὰ διανέμετε, ὑπὸ τὴν εὐθύνη σας, καὶ μὲ κάθε διάκριση καὶ προσοχὴ στὶς οἰκογένειες τῶν ἀπόρων νοσηλευομένων ἢ τῶν συγγενῶν τους, ἢ ἀκόμη καὶ σὲ ἀποδεδειγμένους ἀπόρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη σιτίσεως καὶ προμηθείας τῶν ἀπαραιτήτων τροφίμων γιὰ τὴν διαβίωσή τους.

Καὶ πάλι σᾶς εὐχόμεθα νὰ ἔχετε ὑγιεία καὶ κάθε ἀγαθὸ σὲ σᾶς καὶ στοὺς συνεργάτες σας, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Δημητρίου.

Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά.
Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


V Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ